TIPOLOGIA D'OBRES

OBRES D'ASFALT

Les obres d’asfalt són l’especialitat de l’empresa essent les més representatives les següents:

 • -Asfalts de carrers
 • -Asfaltat de carreteres i pistes rurals
 • -Fresat i reposició de paviments
 • -Reductors de velocitat (passos elevats, esquenes d'ase i cooixins berlinesos)
 • -Paviments d'asfalt de color vermell (ALPHARED)
 • -Paviment d'asfalt polit
 • -Carrils bici
 • -Asfalt d'aparcaments i garatges

OBRA CIVIL

Asfalts també disposa de mitjans qualificats per dur a terme obres d'enginyeria civil tals com:

 • Moviments de terres
 • Paviments de tot tipus
 • Drenatges
 • Obres de fàbrica
 • Canalitzacions
 • Etc...

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Asfalts ofereix com a complement a les obres d’asfalt la reposició de la senyalització horitzontal.

CLIENTS

Els nostres son:

 • SECTOR PÚBLIC:

  •    Ajuntaments
  •    Consells Comarcals
  •    Diputacions


 • SECTOR PRIVAT

  •    Empreses constructore
  •    Particulars
news1.png Caption here
news1.png Caption here
news1.png Caption here