UNA MICA SOBRE NOSALTRES

about-me.png Caption here

Asfalts és una societat creada l’any 2018 per l’Enginyer de Camins Canals i Ports Lluís Moreno Lasalle i l’Enginyer Tècnic en Topografia Marc Baiget Colomés. Els dos aporten més de 20 anys d’experiència en la direcció d’empreses i en la gestió de projectes tant a nivell nacional com internacional.

MITJANS TÈCNICS

welcome1.png Caption here

L’empresa disposa d’un parc de maquinaria propi, dimensionat per poder satisfer les necessitats del mercat actual. Aquest parc està en continu moviment de manteniment i renovació.

MITJANS HUMANS

about1.png Caption here

El valor més important d’Asfalts és l’equip humà que fa possible que dia a dia avancem en l’objectiu d’aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients